Przejdź do treści
Nowoczesne trendy HR - Rewolucja w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Nowoczesne trendy HR - Rewolucja w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Dynamiczne zmiany na rynku pracy, które obserwujemy już od kilku lat, zmieniają strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto duży wskaźnik rotacji pracowników oraz braki wyspecjalizowanej kadry zmuszają działy HR do poszukiwania innych niż dotychczas metod zarządzania. Dlatego współczesne przedsiębiorstwa powinny zastosować nowoczesne podejście i aktualne trendy, by polityka kadrowa była prowadzona w sposób efektywny. 

Jakie są powody rotacji pracowników oraz jakie są aktualne trendy w zarządzaniu? Poniżej przedstawiamy nasze obserwacje i wnioski. 

Przyczyny zmiany pracy

By szerzej zgłębić temat nowoczesnego zarządzania, warto na początek poznać przyczyny rotacji pracowników. Z badania 52 edycji Monitora Rynku Pracy przeprowadzonego w lipcu 2023 roku przez Randstad wynika, że głównym powodem zmiany pracy było wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy. Takiej odpowiedzi udzieliło 47% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się „chęć rozwoju zawodowego” (36%), a na trzecim „niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy” (35%). Z kolei korzystniejsza forma zatrudnienia znalazła się na czwartej pozycji na co wskazało 32% badanych. 

Biorąc pod uwagę tylko te powyższe dane można wywnioskować, że konieczna jest zmiana w zarządzaniu zespołem, warto przyjrzeć się nowoczesnym trendom i wdrożyć do organizacji najlepsze praktyki.

Innowacyjne zarządzanie zespołami 

Według ostatnich wyników raportu TrendyHR_2023 kluczowe trendy w HR obejmują m.in.: employer branding, nowe technologie i narzędzia, stawianie pracownika na pierwszym miejscu, czyli działania motywacyjne i rozwojowe.

Najnowszy raport "Global Talent Trends 2023" stworzony przez LinkedIn wskazuje, że aż 94% kandydatów zanim podejmie decyzję o złożeniu aplikacji bierze pod uwagę wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy. Dane te tylko potwierdzają istotność employer brandingu jako jednego z głównych czynników, na które zwracają uwagę potencjalni pracownicy.

W praktyce oznacza to, że firmy muszą aktywnie budować swoją markę jako pracodawcy. To nie tylko kwestia proponowania atrakcyjnych pakietów świadczeń, ale również tworzenia jednolitego i autentycznego przekazu na temat wartości organizacji, kultury pracy i możliwości rozwoju zawodowego.

Wraz z reakcją na zmieniające się potrzeby pracowników na znaczeniu zyskał też trend pracy hybrydowej. Połączenie pracy zdalnej i stacjonarnej stało się ważnym elementem strategii HR w zakresie organizacji czasu pracy.

Również szkolenia online, platformy e-learningowe i narzędzia do samorozwoju stanowią ważną odnogę w zarządzaniu zespołami. Zapewniają one pracownikom możliwość ciągłego podnoszenia kompetencji w środowisku pracy.

W ostatnim czasie coraz większe znaczenie przywiązuje się do zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Jest to zrozumienie i akceptacja różnorodności kulturowej, płciowej, wiekowej czy społecznej, co wpływa na sposób rekrutacji, rozwój i utrzymanie pracowników.

Te nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi wynikają z konieczności adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz z rozwoju technologii. Zmiany w oczekiwaniach pracowników, rozwój technologiczny i dynamiczne trendy na rynku pracy skłaniają firmy do dostosowania strategii zarządzania personelem, co z kolei stymuluje rozwój nowoczesnych narzędzi, takich jak Teta HR od Unit4, które wspierają te założenia.

Jak organizacje radzą sobie z tymi wyzwaniami?

Przedsiębiorstwa podchodzą do tych wyzwań w różnorodny sposób, wykorzystując innowacje, elastyczność oraz adaptacyjność. Oto kilka sposobów, jak firmy stawiają czoła nowoczesnym trendom w zarządzaniu zasobami ludzkimi:

Inwestycje w nowe technologie. Systemy zarządzania zasobami ludzkimi oparte na sztucznej inteligencji, platformy do pracy zdalnej czy narzędzia do analizy danych pozwalają na efektywne zarządzanie personelem i dostosowanie się do potrzeb współczesnych pracowników.

Zwiększanie zaangażowania pracowników. Firmy skutecznie radzące sobie z zarządzaniem różnorodnością czy dbaniem o dobre warunki pracy, angażują się w budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, stawiającej na otwartość, szacunek i inkluzję. Poprzez różnorodne inicjatywy, takie jak szkolenia dotyczące równości, programy wsparcia dla różnorodnych grup pracowniczych czy stałe działania budujące integrację, organizacje tworzą atrakcyjne środowisko pracy.

Odpowiednie szkolenia i rozwój pracowników. Inwestycje w rozwój kompetencji cyfrowych swoich zespołów poprzez dostęp do platform edukacyjnych, kursów online i mentorstwo pomaga pracownikom być na bieżąco z nowymi technologiami i metodami pracy.

Wyzwania współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi nie są łatwe, ale organizacje, które potrafią dostosować się do zmian, wykorzystując innowacje i elastyczne podejście radzą sobie całkiem dobrze. Wdrażanie nowych strategii, inwestycje w technologie oraz budowanie pozytywnej atmosfery pracy to kluczowe elementy, które pozwalają firmom osiągnąć sukces w tym dynamicznym środowisku biznesowym.

Narzędzia Unit4 Teta: wsparcie dla nowoczesnych wyzwań HR

Wśród narzędzi wspierających dział HR w nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, Teta HR od Unit4 odgrywa kluczową rolę. To kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje obszary kadrowo-płacowe, zarządzanie talentami, planowanie finansowe oraz zarządzanie zespołem.

Teta HR umożliwia optymalizację procesów kadrowych i płacowych poprzez skuteczne zarządzanie dokumentacją, czasem pracy oraz wynagrodzeniami. To narzędzie wspomagające precyzyjne analizy i raportowanie danych, co przekłada się na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dzięki Teta HR organizacje mogą lepiej zarządzać talentami, identyfikować kluczowe kompetencje oraz planować rozwój pracowników. Platforma umożliwia tworzenie ścieżek kariery, ocenę pracowników oraz śledzenie ich postępów w procesach rozwoju.

Narzędzie to oferuje elastyczność w generowaniu raportów, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych analiz i raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Dzięki temu, dział HR może lepiej zrozumieć dane związane z personelem i podejmować bardziej świadome decyzje.

Zwiększenie efektywności i wydajności

Optymalizacja procesów, usprawnienie zarządzania talentami i usystematyzowanie danych pracowników przekładają się na zwiększenie efektywności i wydajności pracy w organizacji. Teta HR pomaga w eliminowaniu zbędnych etapów, co umożliwia skupienie się na kluczowych obszarach działalności.

Ponadto Teta HR wspiera nie tylko dział HR, ale także pracowników poprzez ułatwienie dostępu do informacji o swojej ścieżce kariery, możliwościach rozwoju oraz procesów oceny. Wspomaga zarówno rozwój indywidualny pracowników, jak i celowe planowanie rozwoju organizacyjnego.

Teta HR to nie tylko system, ale wręcz strategia usprawniająca procesy kadrowe w średnich i dużych firmach. Jego rozbudowany mechanizm raportowania danych pozwala na tworzenie spersonalizowanych raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Dzięki Teta HR, dział HR ma możliwość efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zwiększenia wydajności pracy.

Takie kompleksowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi i wykorzystanie Teta HR od Unit4 pozwala organizacjom nie tylko stawić czoła nowym wyzwaniom, ale także przekształcać je w możliwości rozwoju i wzrostu na rynku. Integracja nowoczesnych strategii z wydajnymi narzędziami to klucz do sukcesu w dzisiejszym zmiennym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Zapisz się i bądź na bieżąco