Przejdź do treści
Onboarding pracownika krok po kroku

Onboarding pracownika krok po kroku

Biorąc pod uwagę ostatnie badania MRiPS o stopie bezrobocia, która na koniec 2022 roku wyniosła 5,2 procent, możemy być pewni, że wciąż jeszcze mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Sytuacja ta powoduje, że kandydat ma kilka opcji do wyboru, dlatego pracodawcy tak trudno jest utrzymać go w procesie rekrutacji i oczywiście zbudować z nim odpowiednią relację. O przewadze danej firmy często decydują detale. 

Przedsiębiorstwa, które poszukują wykwalifikowanych pracowników o odpowiednich umiejętnościach, powinny podjąć przemyślane i skuteczne działania w celu przyciągnięcia i zatrzymania talentów. Onboarding pracownika jest jednym z takich zadań i stanowi nieodłączną część strategii rekrutacyjnych. Polega on na wprowadzeniu nowego pracownika do firmy i zapoznaniu go z jej zasadami, wartościami i kulturą. W ten sposób nowa osoba łatwiej i szybciej integruje się z zespołem oraz rozpoczyna swoją pracę w firmie. 

Proces onboardingu zaczyna się już na etapie rekrutacji, gdy kandydat zostaje zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Właśnie wtedy warto przedstawić mu założenia programu onboardingowego i opowiedzieć o korzyściach, jakie wynikają z dołączenia do firmy.

Onboarding pracownika - co to jest?

Onboarding to proces wprowadzenia nowego pracownika do firmy oraz przekazania mu niezbędnych informacji i umiejętności potrzebnych do wykonywania swoich obowiązków. Warto podkreślić, że to nie jest tylko proces szkoleniowy, ale również spojrzenie na pracownika w szerszym kontekście organizacyjnym. To również okazja do zaprezentowania misji, celów i kultury organizacyjnej firmy.

Dobrze zorganizowany proces onboardingu powinien zapewnić nowemu pracownikowi niezbędne narzędzia i szkolenia, które pomogą mu w pracy. 

Dlaczego onboarding w firmie jest ważny?

Skuteczny proces onboardingu wpływa na zaangażowanie i motywację pracowników. Pozwala im poczuć się mile widzianymi w nowym środowisku, zrozumieć swoją rolę w firmie oraz wiedzieć, czego się od nich oczekuje w codziennej pracy. Dzięki temu nowy pracownik szybciej odnajduje się w nowym miejscu pracy, czuje się potrzebny, zrozumiany i słyszany.

Jak przebiega proces onboarding pracownika?

Proces ten składa się z serii kroków, które mają na celu zintegrowanie nowego pracownika z zespołem, wprowadzenie go do specyfiki pracy w firmie oraz zapewnienie mu niezbędnych narzędzi i wiedzy potrzebnych do wykonywania swoich obowiązków.

Krok po kroku

Pierwszym krokiem w procesie onboardingu jest zapoznanie nowego pracownika z zasadami, wartościami i kulturą firmy. W tym celu warto przygotować materiały informacyjne, które umożliwią mu poznanie historii firmy, jej celów i misji oraz sposobu działania. Należy również przedstawić nowemu pracownikowi zespół oraz wskazać, kto jest jego bezpośrednim przełożonym. 

Kolejnym krokiem jest zapoznanie pracownika z procesami biznesowymi oraz jego obowiązkami. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na to, aby zadania były jasno określone i by pracownik miał pełną świadomość swoich obowiązków. Nie mniej ważne jest przekazanie informacji na temat celów, jakie firma stawia przed pracownikiem oraz oczekiwań wobec niego. Dzięki temu będzie on dokładnie wiedział, co należy zrobić, aby osiągnąć sukces w pracy.

Następnym etapem jest szkolenie z zakresu wymaganych umiejętności. W tym celu warto przygotować plan szkoleniowy, który umożliwi nowemu pracownikowi zdobycie niezbędnej wiedzy do wykonywania swojej pracy. Należy również wskazać, kto będzie odpowiedzialny za szkolenie oraz jakie narzędzia będą wykorzystywane.

Kolejnym krokiem jest przekazanie informacji na temat narzędzi, które pracownik będzie używał w pracy. Warto zadbać o dobre przygotowanie kandydata, to pozwoli mu na szybsze i bardziej efektywne wykonywanie obowiązków.

Warto również zorganizować spotkanie integracyjne z zespołem, które pozwoli nowemu pracownikowi poznać swoich kolegów oraz nawiązać z nimi kontakty. Można również zaprosić nowego pracownika na lunch, aby naturalnie wprowadzić go w nieformalne rozmowy z pozostałymi członkami zespołu.

Onboarding pracownika powinien być przeprowadzony starannie i z pełną uwagą. Skuteczny proces przyczyni się do szybszej integracji nowego pracownika w firmie, zwiększenia jego efektywności w wykonywaniu obowiązków oraz satysfakcji z pracy. Co jednak najważniejsze — proces ten zapewni Ci możliwość zbudowania relacji z nową osobą. 

Warto więc zadbać o to, aby onboarding był przeprowadzany zgodnie z dobrymi praktykami i uwzględniał indywidualne potrzeby nowego pracownika.

Zapisz się i bądź na bieżąco