Przejdź do treści
System ERP dla branży produkcyjnej

System ERP dla branży produkcyjnej

od Październik 9, 2023 | 3 min czytania

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym produkcja musi stawić czoła wielu wyzwaniom, takim jak konkurencja na rynku, zmieniające się potrzeby klientów oraz ciągła presja na efektywność i jakość. W takim kontekście systemy ERP (Enterprise Resource Planning) stają się niezwykle cennym narzędziem, pomagającym firmom radzić sobie z tymi wyzwaniami i optymalizować procesy produkcyjne.

Proces produkcyjny stanowi obszar działalności, który narażony jest na wiele potencjalnych wyzwań i komplikacji. Poniżej przedstawiamy kilka typowych problemów, które często napotykają przedsiębiorstwa działające w tej branży.

Jednym z wyzwań jest efektywne zarządzanie zasobami. Występujące problemy mogą obejmować trudności w identyfikacji, lokalizacji i monitorowaniu surowców, materiałów oraz maszyn. Nadmiar lub braki w zasobach mogą prowadzić do opóźnień w produkcji, co generuje koszty i wpływa na terminy dostaw dla klientów. Dodatkowo trudno jest dokładnie śledzić zużycie materiałów oraz zarządzać nimi w czasie rzeczywistym.

Planowanie produkcji to kluczowy aspekt efektywności i kolejny problem, z którym mierzą się przedsiębiorstwa w branży produkcyjnej. Nieprawidłowe planowanie może prowadzić do niedostatecznej wydajności, problemów z terminami dostaw i nadmiernego obciążenia niektórych zasobów, podczas gdy inne są niedowartościowane. Skomplikowane procesy planowania mogą utrudnić utrzymanie spójności w produkcji.

Nieodłączną częścią procesu produkcyjnego jest też kontrola produkcji. Potencjalne problemy z jakością mogą prowadzić do reklamacji klientów, odrzutów produktów, a także wpływać na reputację firmy. Skuteczna kontrola jakości wymaga dokładnej ewidencji i monitorowania każdej niezgodności oraz szybkiego reagowania.

Jak system ERP może pomóc rozwiązać te wyzwania?

System Teta ERP oferuje szereg kluczowych funkcjonalności, które pomagają przedsiębiorstwom produkcyjnym skutecznie zarządzać wewnętrznymi procesami.

Pierwszym z obszarów jest zarządzanie zasobami. Dzięki rozwiązaniu Unit4 Teta firmy zyskują łatwy dostęp do dokumentacji technologicznej, co pomaga w identyfikacji i monitorowaniu zasobów. Dodatkowo możliwość definiowania własnych rodzajów kalkulacji kosztów normatywnych, umożliwia optymalizację wykorzystania surowców. System pozwala także na obliczanie technologicznej długości cyklu i szczegółowych parametrów wyrobu, co jest niezbędne do dokładnego planowania produkcji.

Kolejny istotny obszar to zarządzanie zleceniami i dokumentami produkcyjnymi. Dzięki uwzględnieniu tej funkcjonalności w opisywanym narzędziu, firmy mogą generować zlecenia i integrować je z planami produkcyjnymi, co pomaga uniknąć opóźnień w realizacji zamówień. Rejestracja pracy pracowników oraz monitorowanie czasu pracy i zużycia materiałów zapewnia dokładność danych i kontrolę nad produkcją. Co więcej, system umożliwia naliczanie wynagrodzeń akordowych na podstawie danych systemowych, eliminując błędy i upraszczając procesy rozliczeń.

Serwis i utrzymanie ruchu to kolejny obszar. Dzięki niemu firmy mogą skutecznie monitorować stany liczników, zgłoszeń i awarii, co pozwala szybko reagować na pojawiające się problemy. Rejestracja zgłoszeń serwisowych i prac usterkowych oraz dostęp do historii działań poprawiają zarządzanie serwisem i utrzymaniem ruchu.

System Teta ERP pozwala też na planowanie produkcji zarówno na poziomie harmonogramu głównego, jak i szczegółowego. Monitorowanie obciążeń zasobów i kolejkowanie operacji dla wąskich zasobów pomaga uniknąć nadmiernego obciążenia i zapewnia efektywną organizację pracy. Umożliwia również firmom rejestrowanie i monitorowanie niezgodności, co pozwala na dokładne śledzenie jakości produktów. Ewidencja informacji laboratoryjnych ułatwia kontrolę nad jakością surowców i wyrobów gotowych.

Dodatkowo, ERP oferuje rozwiązania APS (Advanced Planning and Scheduling), MES (Manufacturing Execution System) oraz CMMS (Computerized Maintenance Management System). Dzięki nim możliwe jest efektywne planowanie i harmonogramowanie produkcji, monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz automatyczne powiadomienia o nieprawidłowościach, co znacząco przyczynia się do sprawnego zarządzania.

Wszystkie powyższe funkcjonalności sprawiają, że system Teta ERP jest kompleksowym narzędziem, które pomaga przedsiębiorstwom produkcyjnym skutecznie zarządzać złożonymi aspektami ich działalności, a także eliminować problemy i osiągać lepszą efektywność w produkcji.
 

Zapisz się i bądź na bieżąco