Przejdź do treści
System ERP w logistyce

System ERP w logistyce

od Wrzesień 25, 2023 | 4 min czytania

Procesy logistyczne obejmują zarządzanie dostawami, magazynami, transportem, a także koordynację z dostawcami i klientami. W tym złożonym środowisku wyzwania i problemy są na porządku dziennym, dlatego efektywne zarządzanie ma tutaj ogromne znaczenie. Systemy Enterprise Resource Planning (ERP), takie jak Teta ERP, oferują kompleksowe rozwiązania dla firm, które dążą do optymalizacji swojej logistyki.

Systemy ERP pozwalają firmom na zbieranie, przechowywanie, analizowanie i zarządzanie różnymi rodzajami danych, takimi jak dane finansowe, dane dotyczące produkcji, sprzedaży, zarządzania zapasami, relacje z klientami (CRM), zarządzanie personelem oraz wiele innych. Dzięki temu firmy mogą lepiej koordynować swoje działania i procesy, co może przyczynić się do poprawy efektywności i produktywności.

Czym jest system ERP w logistyce i jakie pełni funkcje?

Systemy ERP to kompleksowe rozwiązania informatyczne, które pozwalają przedsiębiorstwom na zintegrowane zarządzanie różnymi aspektami swojej działalności. W przypadku logistyki, system ERP działa jako centralna platforma, gromadząca, automatyzująca i monitorująca wszystkie operacje związane z przepływem towarów i informacji.

Te narzędzia stanowią swoiste centrum dowodzenia, które umożliwia efektywne zarządzanie różnymi procesami wewnętrznymi. Za jego pomocą możliwe jest także uniezależnienie się od ciągłej wymiany informacji między różnymi działami firmy – wszystko jest dostępne w jednym miejscu.

Systemy ERP w logistyce obejmują wiele funkcji i możliwości, w tym zarządzanie magazynem, analizę danych, planowanie dostaw i wiele innych. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować swoje operacje, usprawnić procesy logistyczne i osiągnąć większą efektywność.

Wyzwania i problemy w branży

Przedsiębiorstwa logistyczne codziennie stawiają czoła wielu wyzwaniom i problemom. Wśród najważniejszych możemy wyróżnić:

Zarządzanie zapasami: śledzenie i zarządzanie zapasami w skomplikowanej sieci dostaw to często kosztowne wyzwanie. Brak kontroli nad zapasami może prowadzić do nadmiernego ich gromadzenia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Koordynacja dostaw: zarządzanie wieloma dostawcami, trasami i terminami dostaw jest trudne i czasochłonne. Opóźnienia czy błędy w dostawach mogą wpływać na niezadowolenie klientów i również generować wydatki.

Analiza danych: logistyka generuje ogromne ilości danych. Bez odpowiednich narzędzi trudno jest wyciągać wnioski i podejmować efektywne decyzje.

Doskonałe narzędzie dla logistyki

System ERP Unit4 Teta oferuje kompleksowe narzędzia, które mogą znacząco usprawnić procesy zakupowe, gospodarkę magazynową oraz zarządzanie transportem i spedycją. Oto kilka kluczowych aspektów, w których ten system może pomóc.

Zakupy

Sprawne rejestrowanie faktur: system ERP umożliwia sprawną rejestrację faktur otrzymywanych od dostawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dzięki temu można łatwo monitorować i kontrolować wszystkie płatności.

Terminarz dostawców: dostęp do terminarza dostawców pozwala na śledzenie i kontrolowanie realizacji zamówień. Firmy mogą dostosować plany dostaw do swoich potrzeb.

Rytm dokumentów: system automatycznie nadaje lepszy rytm w całym obiegu dokumentów, włączając w to rejestrację wniosków zakupowych oraz faktur. To przekłada się na efektywność operacji.

Kontrola stanu zamówień: system umożliwia automatyczną kontrolę stanu zamówień i ich zgodność z warunkami dostaw kontrahenta, eliminując błędy i niezgodności.

Gospodarka magazynowa

Optymalizacja kosztów: dzięki systemowi ERP Unit4 Teta można znacząco zmniejszyć wszelkie koszty związane z magazynowaniem, zamawianiem, transportem i przesunięciami towarów. Optymalizacja procesów magazynowych prowadzi do oszczędności.

Kontrola magazynów: system umożliwia ścisłą kontrolę nad rozkładem towaru oraz wyznaczanie optymalnych tras zbiorczo-dystrybucyjnych dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom WMS. 

Dostęp do danych: firma ma dostęp do danych o stanie magazynowym, co pozwala na bieżące zarządzanie zapasami, a także kontrolowanie i przegląd stanu magazynów w rozbiciu na poszczególne lokalizacje.

Inwentaryzacja mobilna: System ERP umożliwia przeprowadzanie inwentaryzacji za pomocą urządzeń mobilnych i kodów kreskowych, co eliminuje błędy i usprawnia procesy inwentaryzacyjne.

Transport i spedycja

Ewidencja transportu: dzięki systemowi można sprawnie prowadzić ewidencję transportu, tworzyć zlecenia wyjazdów na podstawie dokumentów źródłowych oraz generować listy przewozowe.

Optymalizacja tras: system umożliwia korzystanie z funkcji optymalnej trasy, co pozwala na wyznaczanie najbardziej efektywnych tras dostaw.

Kartoteki środków transportu: uzyskanie dostępu do licznych kartotek, co ułatwia zarządzanie flotą.

System ERP od Unit4 Teta stanowi niezbędne narzędzie dla firm, które dążą do efektywnego i konkurencyjnego zarządzania logistyką. Pomaga on rozwiązać problemy związane z zarządzaniem zapasami, dostawami i analizą danych, co prowadzi do zwiększenia efektywności i poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa. 

Zapisz się i bądź na bieżąco