Przejdź do treści
Wykorzystanie technologii do budowania odporności organizacji

Wykorzystanie technologii do budowania odporności organizacji

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym firmy z każdego sektora rozumieją znaczenie budowania odporności organizacyjnej. Technologia umożliwia organizacjom osiągnięcie długoterminowego sukcesu poprzez wyposażenie ich w niezbędne narzędzia i zasoby.

Wykorzystując postęp technologiczny, firmy mogą tworzyć skuteczne strategie zarządzania zasobami i płynnie integrować rozwiązania w celu zwiększenia konkurencyjności i wydajności organizacji. Takie działanie zapewnia organizacjom możliwość pokonywania wyzwań i osiągania celów, ostatecznie prowadzi do większej odporności na zmiany i do sukcesu.

W tym tekście przedstawiamy niektóre wnioski z raportu PAC Professional Services Benchmark Report 2023, które skupiają się na odporności organizacyjnej. Pokazujemy, jak organizacje mogą ją budować i jakie korzyści z tego czerpać. Analizujemy przeszkody, które utrudniają osiągnięcie tego celu oraz sposób, w jaki technologia może pomóc je przezwyciężyć..

Co oznacza termin „być odpornym”?

Odporność to zdolność firmy do adaptacji i pokonywania wyzwań, bez względu na to, jak trudne lub nieoczekiwane mogą one być. Technologia odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu. To właśnie tutaj pojawiają się rozwiązania do Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa (ERP - Enterprise Resource Planning), Planowania Finansowego i Analiz (FP&A - Financial Planning and Analysis), a także te  związane bezpośrednio z Kadrami i Płacami, czy centralizują one zarządzanie zasobami, pomagają usprawnić operacje, obniżyć koszty i poprawić wydajność, czyniąc organizacje bardziej elastycznymi i zdolnymi do adaptacji.

Jak stać się bardziej odpornym?


Odporność to zdolność organizacji do dostosowywania się i odnoszenia sukcesów w obliczu przeciwności losu i zmian., Obecnie jest to konieczne, by przetrwać. Jakie działania należy podjąć?

  1. Wprowadzaj nowe produkty/usługi. Zgodnie z raportem PAC, wiele przedsiębiorstw świadczących profesjonalne usługi korzysta z cyfrowych kanałów do wprowadzania dodatkowych produktów i usług, a firmy świadczące usługi finansowe i doradztwo zarządcze dążą do wykorzystania technologii w celu stworzenia nowych propozycji o wartości dodanej. Ponad połowa firm architektonicznych i inżynieryjnych (56%) oraz 49% firm świadczących usługi finansowe uważa wprowadzanie nowych propozycji ofertowych za główny czynnik wzrostu w 2023 roku.
  2. Skoncentruj się na istniejącej bazie klientów. Ponad połowa (57%) respondentów raportu PAC stwierdziła, że zainwestuje w rozwój strategii poprawiających utrzymanie klientów, co podkreśla potrzebę skupienia się na pielęgnowaniu istniejącej bazy klientów.
  3. Identyfikuj potencjalne zagrożenia i możliwości. Analizując potencjalne zagrożenia, organizacje mogą identyfikować obszary słabości i podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów w celu budowania odporności. 
  4. Wspieraj innowacje i zrównoważony rozwój. Wprowadzanie innowacji i wdrażanie zrównoważonych praktyk pomaga organizacjom lepiej dostosowywać się do zmieniających się warunków, identyfikować nowe źródła przychodów, obniżać koszty i tworzyć bardziej wydajne procesy. 
  5. Inwestuj w szkolenia i rozwój. Zapewnianie ciągłych szkoleń i możliwości rozwoju daje pewność, że pracownicy są wyposażeni w niezbędne narzędzia i wiedzę, aby sprostać wszelkim wyzwaniom.
  6. Buduj silne relacje z partnerami i klientami. Silne relacje mogą pomóc w zwiększeniu lojalności klientów, zwiększeniu przychodów i stworzeniu sieci wsparcia. 
  7. Wykorzystaj technologię. Wykorzystanie narzędzi, takich jak: nowoczesne rozwiązania ERP, sztuczna inteligencja, automatyzacja i analiza danych, poprawia elastyczność, usprawnia procesy i pomaga identyfikować nowe możliwości. Może także pomóc w utrzymaniu istniejących klientów – prawie dwie trzecie (65%) respondentów PAC planuje więcej inwestować w narzędzia, które pomogą im zrozumieć klientów, aby zwiększyć ich lojalność.

Korzyści płynące z większej odporności

Uzyskanie większej odporności może poprawić zdolność organizacji do radzenia sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami i wyzwaniami. Niezależnie od tego, czy chodzi o zawirowania gospodarcze, klęskę żywiołową czy cyberatak, odporna organizacja lepiej sobie poradzi i utrzyma płynność w działaniach.

Odporność może sprzyjać innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi. Zdolność do innowacji może dać organizacjom przewagę konkurencyjną. 

Wykazując zaangażowanie w odporność, organizacje mogą stać się godnymi zaufania i wiarygodnymi partnerami w społeczności biznesowej. Klienci, pracownicy i inwestorzy doceniają przedsiębiorstwa, które potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach i utrzymywać stabilność w obliczu niepewności.

Wyzwania

Stawanie się bardziej odpornym to proces, który wymaga pracy i poświęcenia. Chociaż korzyści są oczywiste, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z wyzwań związanych z budowaniem odporności.

Zarządzanie zasobami – budowanie odporności wymaga od organizacji niezbędnych nakładów finansowych, aby inwestować w nowe technologie i zasoby ludzkie w celu opracowania nowych strategii. Firmy muszą znaleźć sposób na ustalenie priorytetów, inicjatyw dotyczących odporności i odpowiednią alokację zasobów. Złe zarządzanie zasobami prowadzi do rotacji personelu. 

Z raportu PAC wynika, że w jednej piątej przedsiębiorstw świadczących profesjonalne usługi wskaźnik odejść jest na poziomie 11-20%. Insight Global twierdzi, że poziom powyżej 10% może stać się poważnym problemem.

Starsze systemy – wiele organizacji opartych na usługach ma przestarzałe systemy, które nie są już skuteczne.  Mogą utrudniać dostosowanie się do zmieniających się okoliczności i hamować rozwój. Według raportu PAC 79% liderów biznesowych twierdzi, że starsze systemy hamują ich rozwój. 

Brak integracji – większość organizacji posiada szereg narzędzi i rozwiązań, ale często nie współpracują one ze sobą dobrze. Może to utrudniać uzyskanie jasnego obrazu wydajności organizacji i utrudniać podejmowanie decyzji. Według raportu PAC 77% liderów biznesowych twierdzi, że brak integracji między systemami hamuje ich rozwój, a 66% ma ograniczony wgląd w krytyczne dane. 

Bariery kulturowe – niektórzy pracownicy mogą opierać się zmianom lub nie chcieć wdrażać nowych technologii. Likwidacja tych barier wymaga od liderów zaangażowania na wszystkich poziomach firmy, znalezienia liderów w organizacji, którzy mogą pomóc w wyartykułowaniu korzyści płynących ze zmian, zapewnienia mechanizmu przekazywania informacji tym, którzy często czują się pomijani oraz traktowania wszelkich zgłaszanych wątpliwości z szacunkiem. 

Jak technologia może pomóć?


Technologia stała się niezbędnym narzędziem dla organizacji, które chcą zwiększyć odporność. Wdrażając technologię, firmy mogą wykorzystać jej moc do usprawnienia procesów, zwiększenia produktywności i odblokowania nowych możliwości rozwoju.

Zarządzanie codziennymi operacjami firmy jest łatwiejsze dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu ERP oraz Planowaniu Finansowemu i HR. Dzięki integracji takich obszarów jak finanse, prognozowanie, zasoby ludzkie, zarządzanie talentami, zaopatrzenie, zarządzanie łańcuchem dostaw, organizacje zyskują lepszą widoczność i usprawnione procesy. Umożliwienie firmom opracowywania dokładnych prognoz, planowania wielu scenariuszy, śledzenia wydajności i podejmowania świadomych decyzji, pomaga zidentyfikować możliwości oszczędności kosztów i zoptymalizować zasoby.

Dodatkowo rozwiązania takie jak Open API, pozwalają organizacjom na dołączanie do tego ekosystemu innych rozwiązań kluczowych dla funkcjonowania danej organizacji.

Budowanie ekosystemu IT przy użyciu nowoczesnych, zintegrowanych technologii jest kluczem do zwiększenia odporności organizacji. Nowoczesna rozwiązania zapewniają wiele sposobów łączenia różnych systemów i źródeł danych w celu usprawnienia operacji, ograniczenia błędów i zapewnienia większej przejrzystości.

Co Unit4 Teta może zrobić dla Twojej organizacji? 

W raporcie PAC 2023 44% ankietowanych planuje zainwestować w strategię transformacji cyfrowej. Jednak transformacja nie następuje tak po prostu, musi być zorganizowana, zaplanowana i wdrożona. W ramach tego procesu firmy powinny wziąć pod uwagę nie tylko wymagania obecne, ale także przyszłe. Uświadomienie sobie, że procesy używane w przeszłości mogą nie być tymi, których nadal będziesz używać z nowym systemem, może być pozytywnym krokiem, gdy chcesz uprościć procesy, zmniejszyć liczbę zadań wykonywanych ręcznie, zredukować liczbę błędów i zwiększyć swoją odporność.

Oprogramowanie Unit4 Teta jest przeznaczone dla organizacji takich jak Twoja. Nasz kompleksowy pakiet rozwiązań zapewnia narzędzia potrzebne do wzmocnienia odporności i stymulowania wzrostu. 

Aby uzyskać więcej informacji, możesz sprawdzić nasz Pakiet Rozwiązań Unit4 Teta.

Zapisz się i bądź na bieżąco