Przejdź do treści
Zapowiedzi zmian przepisowych 2024 - Paweł Żak

Zapowiedzi zmian przepisowych 2024

Rozpoczynając rok 2024, stajemy przed nowym zestawem regulacji prawnych, które będą miały istotny wpływ na sposób prowadzenia biznesu. W swoim wystąpieniu podczas ostatniej konferencji Teta Sessions 4U Paweł Żak, Bussines Cloud and BPO Director, przedstawił kluczowe kierunki zmian, ich konsekwencje dla sektora HR oraz to, w jaki sposób te zmiany firma Unit4 dostarcza do samej aplikacji Teta HR.

Rok 2024 otwiera nowy rozdział w prawie pracy, stawiając przed nami zadania adaptacyjne i strategiczne. Kluczowe będzie bieżące śledzenie i reagowanie na te zmiany

Paweł Żak

Business Cloud & BPO Director w Unit4 Polska

Przegląd zmian w prawie

Wiele zmian przepisowych w 2023 roku ma jeszcze swoje źródło we wcześniejszych nowelizacjach, w tak zwanym Polskim Ładzie, dotyczy to m.in. kwoty wolnej od podatku i sposobu jej stosowania, oświadczenia pracowników, czyli nowy PIT 2, który bardzo mocno agreguje świadczenia w jednym miejscu. 

Nowe przepisy dotyczą również kontroli trzeźwości i dotykają przede wszystkim firmy zatrudniające dużą liczbę pracowników, np. produkcyjne czy biurowe, z obszaru finansowo bankowego. Następnie długo wyczekiwana praca zdalna oraz dyrektywa work-life balance i po części wynikające z niej efekty prawne, np. w umowach na okres próbny i na czas nieokreślony, czyli tak naprawdę zrównanie tych uprawnień, szczególnie jeżeli chodzi o sposób wypowiadania czy rozwiązywania umów.

Oczywiście także zmiany w obszarze rodziców dzieci do lat ośmiu i w konsekwencji także na świadectwie pracy. Te wszystkie regulacje są już znane, wdrożone i wykorzystywane. Natomiast ważne jest to, jakich zmian możemy się spodziewać w 2024 roku i co w wyniku tych zmian zmieni się w aplikacji Teta HR.

Perspektywy na 2024 rok

Nadchodzący rok przynosi szereg istotnych nowości prawnych. Wśród nich znajdują się przepisy dotyczące transparentności wynagrodzeń, mające na celu zwiększenie równouprawnienia płacowego. Inna kluczowa zmiana to potencjalne podniesienie kwoty wolnej od podatku, co może mieć znaczący wpływ na budżety pracowników i firm. Ponadto, pracodawcy mogą oczekiwać nowych wymogów w zakresie raportowania wynagrodzeń, szczególnie jeśli chodzi o różnice płacowe między kobietami a mężczyznami. 

Możemy oczekiwać też dalszych modyfikacji w zakresie dostosowania wynagrodzeń minimalnych i aktualizacji jednostek terytorialnych. Te kwestie bezpośrednio wpłyną na koszty działalności firm, zwłaszcza tych, których pracownicy otrzymują wynagrodzenia zbliżone do minimalnych.

Te i inne przepisy stawiają przed firmami wyzwania adaptacyjne, wymagające zarówno analizy prawnej, jak i praktycznych działań w zakresie zarządzania kadrami i finansami.

Jakie kroki możesz podjąć, aby przygotować swoją organizację na te zmiany? Jak Unit4 Teta podchodzi do wdrożenia nowych rozwiązań w aplikacji? 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pełnego nagrania prelekcji Pawła Żaka, które zapewnia dogłębne spojrzenie na przyszłe wyzwania w obszarze HR. 

Zapisz się i bądź na bieżąco