Przejdź do treści
Co czeka HR w 2022 roku? Część IV | Zmiany przepisowe

Co czeka HR w 2022 roku? Część IV | Zmiany przepisowe

Czym będą zajmowały się działy HR w 2022 roku? Na to pytanie stara się odpowiedzieć zapewne każdy szef HR, by móc przedstawić użyteczny dla firmy plan działań na nowy rok. Jednym z oczywistych elementów, na które warto zwrócić uwagę są przepisy.

Od kilku lat zwiększa się dynamika zmian w przepisach, które wpływają na działanie zespołów HR. Nowe formularze PIT11, PIT4R i inne sporządzane przez pracodawcę zmiany w komunikacji z GUS i aktualizacje kodów zawodów, nowe wskaźniki płacowe, takie jak: minimalne wynagrodzenie, próg do ZUS i wskaźniki waloryzacji zasiłków – to coroczne tradycyjne już zmiany, przed wprowadzeniem których stają specjaliści działów kadr i płac. 

Spójrzmy na ostatnie 4 lata i główne kierunki zmian przepisowych, które znacząco wpłynęły na pracę w kadrach, płacach, rekrutacji i w innych zespołach HR.

Jedno jest pewne – zmiany!

Parafrazując greckiego filozofa możemy śmiało stwierdzić, że jedną pewną w przepisach – są zmiany! W kolejnych latach przygotujmy się więc na nowe regulacje prawne. 

W Unit4 na bieżąco monitorujemy planowane zmiany prawne, tak aby przygotować na nie naszych klientów i oprogramowanie Teta HR. Patrząc na najbliższą przyszłość oczekujemy kolejnych zmian podatkowych, które doprecyzują przepisy podatkowe wprowadzone Polskim Ładem.

Zmiany w rozliczaniu podatku od osób fizycznych

Już 7 stycznia 2022 pojawiło się rozporządzenie, które formalnie zmieniło termin odprowadzania zaliczki podatkowej, a w praktyce wiązało się z dodatkowymi modyfikacjami w algorytmach obliczających tę zaliczkę. Dlatego w styczniu działy HR wspólnie z zarządami firm musiały przede wszystkim podjąć decyzję, w jakim terminie wprowadzać nowe regulacje, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne oraz technologiczne.

24 stycznia 2022 zainicjowano Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt przenosi do ustawy treść wspomnianego rozporządzenia z 7 stycznia, oraz zgodnie z zapowiedziami na stronach rządu ma dodatkowo uregulować wsparcie dla samotnych rodziców, wprowadzić rozszerzenia ulgi dla klasy średniej oraz zabezpieczenia wpływów organizacji pożytku publicznego z 1% podatku.

Co ważne z punktu widzenia specjalistów ds. płac, ustawa ma jednoznacznie rozstrzygać możliwość zmniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadkach, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Według art. 8 projektu ustawy, ma ona wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, więc warto trzymać ręka na pulsie w tym temacie.

Tak liczne zmiany podatkowe, a przede wszystkim nowe ulgi i warunkowa kalkulacja podatku z uwzględnieniem odliczenia składki zdrowotnej (7,75% podstawy) niewątpliwie wpłyną na formularze PIT-11, tworzone przez pracodawców po zakończeniu roku 2022. Zakres zmian i ich rodzaj na razie nie jest znany. Możemy się jednak spodziewać, iż w zaktualizowanych wzorach 11-tki pojawią się rubryki dotyczące nowych ulg – przychodów zwolnionych z opodatkowania. Przypuszczalnie ulga dla seniorów, która jest uzależniona od wieku podatnika, będzie miała rozwiązanie analogiczne do ulgi dla osób poniżej 26 roku życia.

Planowane zamiany w prawie pracy 2022

W połowie 2022 r. oczekujemy dostosowania krajowych przepisów do dyrektyw unijnych w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Zmiany przepisów w prawie pracy powinny zostać zaimplementowane do sierpnia 2022 r., w związku z tym planowane są prace w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Regulacje te wpłyną na znaczne zmiany w ustawie Kodeks pracy, w obszarach:

  • umów i warunków zatrudnienia,
  • urlopów rodzicielskich,
  • nowych tytułów nieobecności,
  • elastycznej organizacja pracy dla opiekunów dzieci do 8 lat,
  • czas pracy rodziców dzieci do lat 8.
– Jednolity Plik Ubezpieczeniowy – Cyfrowa transformacja w ZUS

Już dzisiaj na kolejne lata 2023 i 2024 zapowiadane są nowe regulacje związane z Jednolitym Plikiem Ubezpieczeniowym (JPU). JPU będzie stanowił docelowy sposób na zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych nowych pracowników oraz członków ich rodzin, wyrejestrowania osób kończących współpracę oraz przekazanie informacji o rozliczeniach podstawy i składek ZUS. 


Zgodnie z zapowiedziami ZUS, zmiany te będą wprowadzane stopniowo – najpierw dokumenty zgłoszeniowe (styczeń 2023 r.), w drugim etapie – rozliczenie składek (styczeń 2024 r.) To duże zmiany, więc Unit4 rozpocznie przygotowania już w 2022 r., jak tylko ukażą się odpowiednie regulacje i wytyczne technologiczne ZUS.

Już wiemy, że rok 2022, tak jak i poprzedni będzie obfity w ciągłe zmiany zarówno w gospodarce, jak i przepisach. 

Zachęcamy do pobrania „Checklisty dla HR na 2022 r.”, która ułatwi weryfikację aktualnych wyzwań i zadań HR w Twojej firmie.

Usprawnij weryfikację aktualnych wyzwań i zadań HR w Twojej firmie.

Pobierz checklistę

Zapisz się i bądź na bieżąco